Fogzás

Az ember élete során kétszer fogzik. Mint tudjuk, a tejfogak jelennek meg először a szájüregben, majd később az egyedfejlődés során maradó fogak lépnek a helyükre.

A gyermekfogászatban és a fogszabályozásban is 3 korcsoportot különböztetünk meg:

- Tejfogazat időszaka (2-6 éves korig).
- Vegyes fogazat időszaka: egyszerre vannak jelen tej- és maradó fogak (6-12 éves korig).
- Maradó fogazat időszaka (12-18 éves korig).
A fogak növekedésének sorrendje: 6 éves korban tör elő az első maradó őrlőfog, a hatos (az utolsó tejfog mögött az első maradó nagyőrlő).
Az alsó középső metszők áttörésével indul meg a fogváltás folyamata. Ezután a felső középső, majd alul és felül az oldalsó metszők áttörése következik, 8 éves korra alul és felül áttört 4-4, azaz 8 metszőfog. A kisőrlők 9-10 éves korra jelennek meg a szájban. Végül a metszők és a kisőrlőfogak között 10-11 éves korban áttör a maradó szemfog. Ezzel befejeződik a fogváltás. A maradó fogsor kiegészülése a 7-esek (második nagyőrlők) áttörésével ér véget.
A bölcsességfogak, 8-as (harmadik nagyőrlők áttörése igen változatos időben, általában 17-18 éves kor után várható).