A cirkon használatának lehetőségei

A cirkon használatának lehetőségei
A korszerű rendelőkben ma már rutinszerűen készülnek élethű, természetes hatású esztétikus koronák és hidak.
Ha egy fogpótlás rosszul zár, akkor az alatta lévő fog elromlik, alászuvasodik. Éppen ezért a fogpótlások elkészítésének legfontosabb szempontja a pontosság, a koronák és hidak tökéletes széli záródása. Hiszen az elálló szélű, rosszul záró koronák nehezen tisztíthatóak, ez egyrészt a már korábban részletezett fogszuvasodáshoz, másrészt fogkövesedéshez és következményeként fogágybetegséghez, tasakok kialakulásához vezet.
A cirkon/cirkónium-oxid a technikában és a sebészetben már régóta beváltan alkalmazott anyag. Mára pedig már a fogtechnikában is a korona-híd rekonstrukciókhoz szintén nélkülözhetetlen. Ennek az anyagnak sokat köszönhetünk, hiszen beteljesíti az emberiség azon régi álmát, hogy nagy kiterjedésű, természetes színű kerámiahidak készülhessenek, s időközben sikeresen is alkalmazzák immár hetedik éve.

A cirkon-kerámia fogpótlásoknak számos előnye ismert, mint például az, hogy a fogpótlás fémmentes, így esztétikai szempontból szükségszerűen kifogástalan, mert a cirkónium-váz színe is a fogszínhez alakítható. Nem utolsósorban az előállításakor alkalmazott technológiának köszönhetően igen pontosan illeszkedik a fogra fémmentességéből fakadóan nem válthat ki allergiás reakciót. Ráadásul igen kemény anyag (1200-1400 Vickers) igen magas a hajlítással szembeni ellenállása (hajlítószilárdsága >1000 Mpa) sőt, hosszabb foghiányok áthidalására alkalmas, mint a hagyományos fémkerámiai fogpótlás a cirkónium-oxid biokompatibilis anyag, amit az is mutat, hogy implantátumokat is készíthetőek belőle használatával hosszú távon is megbízható, erős fogpótlások (hidak és koronák) készíthetőek.

Közismert, hogy a hagyományos régi módszerrel készült koronák széle belenyomódik az ínybe, ezért az íny kékes-lilásan elszíneződik és erősen gyulladttá válik. Az így elkészített koronáknál (tangencionális preparálás) az íny szépsége és egészsége is nagyfokú csorbát szenved, sőt kedvezőtlen esztétikai megjelenése is.

A modern csiszoláskor (vállas preparálás) egy kis vállat alakítanak ki körkörösen a fogak anyagában. A koronák szélei ezeken a finom kis vállakon ülnek, ezért nem nyomják meg az ínyt. A vállasan elkészített szép porcelán koronák és az egészséges rózsaszínű íny így együtt biztosítják hosszú távon a tökéletes rózsaszín-fehér esztétikát.

A legmodernebb rendszerekkel (CAD/CAM) elérhető a legtökéletesebb mikron pontosságú széli zárás. Ez úgy történik, hogy a fogakról vett lenyomat alapján készített mintát egy háromdimenziós lézer letapogató gép segítségével digitalizálják és az információt Interneten keresztül Svédországba küldik, ahol különböző komputer által vezérelt gépek készítik a fogpótlások cikónium-dioxid vázát. Mindez emberi kéz érintése nélkül történik, aminek következtében kizárhatóak a hibalehetőségek. A fogpótlások robotok által lesznek kifaragva, a fogpótlások váza 5 mikron pontosságú. ( Jó tudni, hogy egy átlagos jól sikerült hagyományos fém-kerámiai korona széli záródása 50-80 μm.)

Gyorsposta alkalmazásával 2-3 nap alatt megérkezik hazánkba az elkészült váz a fogtechnikai laboratóriumba. Itt a fogtechnikus mester az ultrapontos vázra rárétegzi a szép, esztétikát adó porcelánt. Mindez rövid idő alatt elkészül, a lenyomatvételt követően összességében 7 nap alatt. Mivel a saját fogak az ujjlenyomatokhoz hasonlíthatóan egyéni jelleggel bírnak, így egy adott szájba készítendő fogpótlások elkészítésénél nem lehet standardot követni. Természetesen a kezelés során, menetében lehetőség van arra, hogy a koronát és hidat szájba próbálják a páciensek, az esetlegesen elkerülhető hibák megelőzése érdekében. Még a fogszín egyéni meghatározására is lehetőség nyílik. Meghatározható a készítendő fogpótlás nagysága, állása, formája, szabályossága. Amennyiben a munka 90%-ban elkészül, lehetőség van a munka páciens szájába való próbálására, amikor leellenőrizhető az egyéni jegyek kialakításának eredményét.

A cirkon koronák és hidak tehát számos, felsorolhatatlan előnnyel járnak. Ultrapontosak a CAD/CAM technológiának köszönhetően, áteresztik a fényt, élethűek, továbbá kimagasló esztétikai hatásúak. Nem allergizálna, sőt jól harmonizálnak a meglévő fogakkal. További előnye, hogy a vállas preparálás miatt az íny egészséges rózsaszínű marad, nem lesz gyulladt, nem kékül el.

Számos esetben ajánlottak, mint például traumás letört fogak rendbehozatalakor, nagymértékben sérült fronfogak kezelésénél. Jól alkalmazhatóak, amikor intenzíven elszíneződött fogakat kell rendbe hozni. Agyontörött frontfogak, őrlőfogak kezelésénél előtérbe kerül használatuk, de régi, rosszul záró koronák, hidak lecserélésénél is előnyös alkalmazásuk. Sok esetben alkalmazható ínygyulladás, kellemetlen szájszag kezelésekor, valamint implantációs fogpótlások esetén.